Sunday, 30 November 2014

The Novaforesta 'J' litter meet the gang part 1.

4th born Brown girl white chest 370g
2nd born Black girl 430g
First born Brown girl 424g

3rd born Brown male white chest 438g